Zapraszam Państwa
do zapoznania się z moją ofertą

Terapie logopedyczne i neurologopedyczne

praca z niemowlętami, dziećmi z nieprawidłowej ciąży i porodu (stymulacja funkcji pokarmowych, odruchów orofacjalnych)

profilaktyka nieprawidłowości pokarmowych (korekta dysfunkcji połykania)

terapia komunikacji dzieci z upośledzeniem umysłowym

terapia dzieci z wadami w budowie narządów anatomicznych (np. rozszczepy podniebienia)

terapia wad artykulacyjnych (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna)

terapia osób dorosłych po urazach neurologicznych (afazja, dyzartria)

terapia osób starszych z chorobą demencyjną

terapia zaburzeń mowy wynikających z niewłaściwego funkcjonowania OUN (opóźnienia rozwojowe, alalia, dysfazja, zespoły wad wrodzonych)

symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

terapia jąkania